KENGURU CUSTOM

Kenguru PRO har utviklet og patentert treningssystemer
som er spesielt rettet mot funksjonshemmede,
i samarbeid med brukere som har ulike fysiske begrensninger.